تبلیغات
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت - دوست، بهترین سرمایه است. تواضع، راه دوست یابی
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

مگر دیده باشی که در باغ و راغ                             بتابد به شب کرمکی چون چراغ

یکی گفتش ای کرمک شب فروز                           چه بودت که بیرون نیایی به روز

ببین کاتشی کرمک خاکزاد ،                                   جواب از سر روشنایی جه داد

که من روز و شب جز به صحرا نیم                            ولی پیش خورشید پیدا نیم
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 مهر 1388 توسط سید