تبلیغات
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت - پول همه چی نمی شه
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

پول میتونه سرگرمی رو بخره اما نه شادی رو.

Money can buy an amusement
, but not happiness

پول میتونه رختخواب رو بخره اما نه خواب رو.

Money can buy a bed, but not
sleep

پول میتونه غذا رو بخره اما نه اشتها رو.

Money can buy a food, but not
appetite

پول میتونه دارو رو بخره اما نه سلامتی رو.

Money can buy a medicine, but not
health

پول میتونه وسیله آرایش بخره اما نه زیبایی رو.

Money can buy cosmetic, but not
beauty

پول میتونه خدمتکار بخره اما نه دوست رو.

Money can buy a servant, but not
friend

پول میتونه پست(مقام)رو بخره اما نه بزرگی رو.

Money can buy a position, but not
greatness

پول میتونه نوکری رو بخره اما نه وفاداری رو.

Money can buy a service, but not
loyalty

پول میتونه قدرت رو بخره اما نه اعتبار رو.

Money can buy a power,but not authority
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 مهر 1388 توسط حاجی