تبلیغات
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت - تابحال تصادف کرده اید
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

تابحال تصادف کرده اید یا در حادثه تصادفی بوده اید (سوار ماشین و یا شاهد نزدیک) بعضاً دیده اید که رفتارهای مختلفی از افراد بعد از تصادف رخ می دهد. اما جالبترین آنها مربوط به خانم هاست.
حال سوالی که مطرح است اینست که یک خانم بعد از تصادف اتومبیلش دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

ماشین را خاموش می کند؟
پاسخ؛ خیر.

در صورت انفجار ماشین از اتومبیل دور می شود؟
پاسخ؛ خیر.

با استفاده تلفن همراه خود با ??? تماس می گیرد؟
پاسخ: خیر

با اوژانس تماس می گیرد؟
پاسخ: مطمئناً خیر.

پس بنظر شما چه کاری ممکن است از او سر بزند؟ در حین پایین رفتن در این مورد نیز فکر کنید.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پیدا کردن یه تکه اینه برا درست کردن ارایشش.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 آبان 1388 توسط مصیب